Trzy czakry, które koniecznie trzeba rozwijaćKażdy człowiek ma swoją specyficzną aurę, indywidualną jedynie dla niego samego i zmieniającą się pod wpływem różnych wydarzeń. Na zmianę aury wpływają również czakry, które w zależności od danego człowieka, jego życia, uzdolnień, emocji mogą się rozwijań lub wręcz przeciwnie, słabnąć. Powszechnie uznaje się, że przynajmniej trzy z tych energetycznych czakr powinny być rozwijane zawsze, niezależnie od konkretnej osoby.Chodzi o takie energie jak przy czakrach gardła, sakralnej i podstawy; w niektórych prądach zamiast sakralnej uznaje się serca – a więc czakr odpowiedzialnych przede wszystkim za podstawowe funkcje człowieka. 

Emocje, mowa, seksualność, ekspresja, bezpieczeństwo i przetrwanie to niewątpliwie jedne z najpierwotniejszych cech, które posiada każdy człowiek. Rozwijając te czakry trzeba pamiętać o tym, aby zachować umiar: są to niezwykle ważne i silne energie, która mają ogromny wpływ na życie. 

Trzeba umieć kontrolować je w odpowiedni sposób tak, aby nie zdominowały całkowicie energii pochodzących z innych czakr.

Komentarze

Popularne posty